Cách dùng make trong tiếng anh

Make là 1 rượu cồn từ vô cùng thông dụng trong giờ đồng hồ Anh. Việc nuốm vững cấu tạo với bí quyết dùng make sẽ giúp bạn miêu tả được hầu hết những câu dưới cuộc sống thường ngày một biện pháp tiện lợi.

Bạn đang xem: Cách dùng make trong tiếng anh

Nào các bạn hãy cùng avtr.site xét nghiệm phá về cấu tạo Make đặc biệt này nhé!


Phân biệt cách dùng make, cause

What Caused the damage?

Cái gì sẽ gây ra sự thiệt sợ này?

(Khôngsử dụng*made*)

(Cause + danh từ bỏ = bring about: làm cho xảy ra)

What made her faint/Caused her to lớn faint?

Nguim nhân nào có tác dụng cô ta ngất?

(Khôngsử dụng*made her lớn faint faint*)

(make + tân ngữ + rượu cồn tự nguyên ổn thể không tồn tại to, hoặc cause + tân ngữ + to lớn = be the cause of: là lý do của)


*
*
*
*
Cấu trúc, phương pháp dùng make vào giờ Anh
make progresstiến bộ
3D one’s mind = make a decisionquyết định
make a contribution togóp phần
make an impression on sbkhiến tuyệt vời cùng với ai
make a habit of sthchế tác kiến thức có tác dụng gì
make a livingkiếm sống
make moneykiếm tiền
make a beddọn giường
make allowance for sbchiếu núm đến ai
make a fuss over sthlàm rối, làm cho ầm dòng gì đó lên
make a messbày bừa ra
make frikết thúc with sbkết bạn cùng với ai
make an effortnỗ lực
make the most/the best of sthtận dụng tối đa triệt để
make way for sb/sthdọn mặt đường mang lại ai, loại gì

bài tập về cấu trúc make vào tiếng Anh

Bài 1: Supply the proper size of DO or MAKE:

1. What……………………you…………….yesterday? I…………………..the washing up.2. What kind of research was he………………in the laboratory?3. The President………………………………..a very important speech on TV tonight.4. The children………………………….too much noise. I can’t work.5. She asked us to lớn sit down, và then went to…………………..some tea.6. So far they……………………………..all the presentations for the journey.7. It’s a great pleasure to……………..conversation with Julia.8. You should…………………….an effort to………………..your duty.9. Tom…………………much progress in his study this month.10. Where…………………your sister often……………………………her hair?11. Joe sold his old Ford and……………………a profit of $60.12. Come on, Jane! We’ve been waiting đôi mươi minutes. Please…………….a decision.13. Albert is always afraid of…………………….mistakes when he speaks English.14. Next summer we’d lượt thích to……………………..an Italian course in French.15. Don’t worry about your driving thử nghiệm. Just get in the car and……….your best.16.

Xem thêm:

In Britain, young men don’t have sầu to…………………..military service.17. Our company……………………most of its business with Europe.18. Do you mind waiting five sầu minutes? I have to………………….a quiông xã telephone Điện thoại tư vấn.19. I wish this house could clean itself. I hate……………the housework.trăng tròn Her idea of pleasure is sitting in front of the TV………………nothing.

Bài 2: Complete the following sentences with the correct size of Do or MAKE:

1. He is…………………retìm kiếm in chemistry now.2. She………………my bed this morning.3. Have sầu you………………….arrangements khổng lồ sell your house?4. We have to………………military service in my country.5. Tom’s mother………………….hyên ổn eat his dinner last evening.6. We always……………………our best.7. That shop…………………….very good business.8. She always………………..fun of me.9. The principal will………………..a speech at the meeting.10. Let’s……………a plan.11. Who…………………….this beautiful blouse?12. A computer can……………………..simple calculations with lightning speed.13. I’m going to…………………..some reading.

Trên đây là tổng vừa lòng tất cả các kiến thức và kỹ năng liên quan đến cấu trúc make dưới tiếng Anh. Không thừa cực nhọc để ghi nhớ đúng không nào các bạn. Các các bạn hãy lưu giữ ôn luyện với làm cho bài xích tập thiệt những để sử dụng thành thạo cấu tạo này nhé!