Điểm Chuẩn Trường Đại Học Kiến Trúc

Trường Đại học Kiến trúc thành phố hà nội chính thức thông tin ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào thời điểm năm 2021.

Tham khảo: tin tức tuyển sinh ngôi trường Đại học Kiến trúc tp. Hà nội năm 2021

Điểm sàn trường Đại học kiến trúc Hà Nội năm 2021

Mức điểm nhấn hồ sơ đk xét tuyển chọn của ngôi trường Đại học Kiến trúc hà nội năm 2021 như sau:

Ngành xét tuyểnNăm 2021
Nhóm ngành 122.0
Kiến trúc
Quy hoạch vùng và đô thị
Quy hoạch vùng và city (Chuyên ngành kiến tạo đô thị)
Nhóm ngành 222.0
Kiến trúc cảnh quan
Kiến trúc lịch trình tiên tiến
Nhóm ngành 317.5
Thiết kế nội thất
Điêu khắc
Nhóm ngành 416.0
Kỹ thuật cấp thoát nước
Kỹ thuật hạ tầng (Chuyên ngành chuyên môn hạ tầng đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ thuật môi trường xung quanh đô thị)
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (CN công nghệ cơ điện công trình)
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Các ngành (Xét tuyển theo đối kháng ngành) 
Thiết kế trang bị họa17.5
Thiết kế thời trang17.5
Kỹ thuật sản xuất (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)17.0
Kỹ thuật kiến tạo (Xây dựng công trình ngầm đô thị)16.0
Kỹ thuật tạo ra (Quản lý dự án xây dựng)17.0
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng16.0
Quản lý xây dựng16.5
Quản lý kiến thiết (Quản lý bất động đậy sản)16.5
Kinh tế xây dựng16.5
Công nghệ thông tin17.0
Công nghệ tin tức (Công nghệ đa phương tiện)18.0

Điểm chuẩn chỉnh Đại học phong cách thiết kế Hà Nội năm 2021

1.

Xem thêm:

Điểm chuẩn chỉnh theo cách làm xét học tập bạ

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển học tập bạ trường Đại học Kiến trúc tp. Hà nội năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm trúng tuyển HB năm
20202021
Nhóm ngành 1
Kiến trúc18/
Quy hoạch vùng cùng đô thị18/
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan18/
Kiến trúc chương trình tiên tiến18/
Nhóm ngành 3
Thiết kế đồ vật họa18/
Thiết kế thời trang18/
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 18/
Điêu tương khắc 18/
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp cho thoát nước1818
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1818
Kỹ thuật môi trường đô thị1818
Công nghệ cơ điện công trình1818
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông1818
Các ngành riêng rẽ lẻ 
Xây dựng gia dụng và công nghiệp18/
Xây dựng công trình xây dựng ngầm đô thị1819
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng1819
Quản lý xây dựng18/
Kinh tế xây dựng18/
Công nghệ thông tin18/
Quản lý dự án công trình xây dựng21

2. Điểm chuẩn chỉnh theo thủ tục xét điểm thi THPT

Điểm chuẩn chỉnh trường Đại học Kiến trúc thủ đô theo phương thức xét điểm thi thpt năm 2021 như sau:

*
*

Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Kiến trúc hà nội các năm kia dưới đây:

Tên ngànhĐiểm chuẩn
20192020
Nhóm ngành 1
Kiến trúc26.528.5
Quy hoạch vùng và đô thị24.7526
Nhóm ngành 2
Kiến trúc cảnh quan23.324.75
Kiến trúc chương trình tiên tiến2022
Nhóm ngành 3
Thiết kế thiết bị họa20.522.25
Thiết kế thời trang19.2521.5
Nhóm ngành 4
Thiết kế thiết kế bên trong 1820
Điêu xung khắc 17.520
Nhóm ngành 5
Kỹ thuật cấp cho thoát nước1416
Kỹ thuật hạ tầng đô thị1416
Kỹ thuật môi trường thiên nhiên đô thị1416
Công nghệ cơ năng lượng điện công trình/16
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông1416
Các ngành riêng rẽ lẻ
Xây dựng gia dụng và công nghiệp14.516.05
Xây dựng công trình ngầm đô thị14.515.85
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng/15.65
Quản lý xây dựng15.517.5
Kinh tế xây dựng1517
Công nghệ thông tin17.7521