Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch 2020

Trường Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch đồng ý chào làng ngưỡng điểm nhận làm hồ sơ ĐK xét tuyển chọn năm 2021 theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT.

Tsi mê khảo: tin tức tuyển sinh Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Điểm sàn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Lưu ý:

Điểm sàn phía dưới là mức điểm áp dụng cho cách thức xét tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021;Ngành Khúc xạ nhãn khoa thử dùng điểm thi môn Anh đạt 7.0 trở lên.Ngưỡng điểm bên dưới có điểm tổ hợp môn B00 + điểm ưu tiên (nếu như có).

Điểm sàn Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021 như sau:

Tên ngànhĐiểm sàn
 Năm 2020Năm 2021
Y khoa (TP)2423
Y khoa (TQ)2423
Dược học tập (TP)2323
Dược học tập (TQ)2323
Điều chăm sóc (TP)1919
Điều chăm sóc (TQ)1919
Dinch dưỡng (TP)1918
Dinc dưỡng (TQ)1918
Răng – Hàm – Mặt (TP)2423
Răng – Hàm – Mặt (TQ)2423
Kỹ thuật xét nghiệm y học tập (TP)1919
Kỹ thuật xét nghiệm y học (TQ)1919
Kỹ thuật hình ảnh y học tập (TP)1919
Kỹ thuật hình hình ảnh y học (TQ)1919
Khúc xạ nhãn khoa (TP)1918
Khúc xạ nhãn khoa (TQ)1918
Y tế nơi công cộng (TP)1918
Y tế chỗ đông người (TQ)1918

Điểm chuẩn Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2021

Tsi khảo điểm chuẩn trúng tuyển chọn Đại học tập Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2020 nlỗi sau:

Ngành2019Điểm TT 2020Điều kiện so sánh
Y khoa (TP)23.526.35NN >= 0;ĐTB12 >= 0;VA >=0;TTNV = 5.8; ĐTB12 >= 8.2;VA >= 5.5; TTNV = 6.2; ĐTB12 >= 8.3;VA >= 5;TTNV = 5.8;ĐTB12 >= 9.1;VA >= 6.25;TTNV = 5.8;ĐTB12 >= 7.8;VA >= 5.25;TTNV = 7;ĐTB12 >= 8.3;VA >= 7.25;TTNV = 0;ĐTB12 >= 0;VA >= 0;TTNV = 6;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 7.25;TTNV = 8.2;ĐTB12 >= 0;VA >= 0;TTNV = 7;ĐTB12 >= 8;VA >= 5.5;TTNV = 4.6;ĐTB12 >= 8.4;VA >= 6.25;TTNV = 5.4;ĐTB12 >= 8.3;VA >= 7;TTNV = 4.6;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 7.25;TTNV = 7.2;ĐTB12 >= 9.1;VA >= 7.75;TTNV = 10;ĐTB12 >= 8.2;VA >= 6.75;TTNV = 7.8;ĐTB12 >= 9;VA >= 8;TTNV = 6.8;ĐTB12 >= 7.6;VA >= 6;TTNV