GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

*
Giảm giá bán vpp - Đồ dùng học sinh 5%
*
Giảm giá bán trang bị đùa 5%
*
Giảm giá sách giáo khoa 5%
*
Giảm kệ đựng sách tđắm say khảo10%
*
Giảm sách văn uống học10%
*
Giảm giá Combo sách15%


Sở Sách Giáo Khoa Lớp 1 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống - Năm 2021-(21 Cuốn)

STTTên sản phẩmGiá bìa
1Giáo dục đào tạo thể hóa học 1 - Kết nối (Sở 1) 16.000
2Đạo đức 1 - Kết nối (Sở 1) 12 nghìn
3Mĩ thuật 1 - Kết nối (Sở 1) 12 nghìn
4Hoạt rượu cồn thử khám phá 1 - Kết nối (Bộ 1) 15.000
5Âm nhạc 1 - Kết nối (Sở 1) 11.000
6Toán thù 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 17.000
7Tân oán một nửa - Kết nối (Sở 1) 16.000
8Tiếng Việt 1/1 - Kết nối (Sở 1) 30.000
9Tiếng Việt 1/2 - Kết nối (Bộ 1) 29.000
10Tự nhiên làng hội 1 - Kết nối (Sở 1) 21.000
11VBT đạo đức 1 - Kết nối (Sở 1) 11.000
12VBT mĩ thuật 1 - Kết nối (Bộ 1) 10.000
13VBT hoạt động thử dùng 1 - Kết nối (Bộ 1) 9.000
14VBT music 1 - Kết nối (Bộ 1) 8.000
15VBT toán 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 16.000
16VBT tân oán một nửa - Kết nối (Sở 1) 16.000
17VBT tiếng Việt 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 13.000
18VBT giờ đồng hồ Việt 1/2 - Kết nối (Sở 1) 13.000
19Tập viết 1/1 - Kết nối (Bộ 1) 9.000
20Tập viết 50% - Kết nối (Bộ 1) 8.000
21VBT thoải mái và tự nhiên làng hội 1 - Kết nối (Sở 1) 13.000
Tổng305.000

Công ty CP desgin sách Giáo Dục-Nhà xuất phiên bản Giáo dục Việt Namlà Đơn vị gây ra xác nhận Sách giáo khoa năm học 2021 - 2022. Trân trọng trình làng tới Quý thầy/Cô, phú huynh vàcác em học sinh.