Mũm mĩm tiếng anh là gì

“TIMMY hướng đến mục tiêu xây dừng một lịch trình giảng dạy được thiêt kế dành riêng cho tất cả những người đi làm việc với gần như nội dung cùng khả năng gần cạnh cùng với môi trường văn phòng. Tiếp cận sự việc theo phương pháp “Learning-By-Doing” để học viên có thể áp dụng vào công việc thực tế ngay sau từng buổi học.”

Đăng ký ngay

Bạn đang xem: Mũm mĩm tiếng anh là gì


*

Xem thêm:

*

*

*

I. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG, NƯỚC DA1. Chubby /’t∫ʌbi/: mũm mĩm, béo múp, phúng phính

2. Fat /fæt/: béo

3. Well-built /wel ‘bɪlt/: to bự, khỏe mạnh

4. Slyên ổn /slim/: gầy

5. Pale-skinned /peɪl skɪnd/: domain authority nhợt nhạt

6. Yellow-skinned /ˈjel.əʊ skɪnd/: domain authority vàng

7. Olive-skinned /ˈɒl.ɪv skɪnd/: domain authority tương đối tái xanh

8. Dark-skinned /dɑːk skɪnd/: da tối màu

9. Plump /plʌmp/: tròn trịa, phúng phính

10. Big /big/: to, béo

11. Thin /θin/: nhỏ, ốm

12. Slender /’slendə/: nhỏ nhắn, mảnh dẻ, mảnh khảnh

13. Petite /pə’ti:t/: nhỏ nhắn, xinh xắn(cần sử dụng đến prúc nữ)

14. Muscular /’mʌskjʊlə/: cơ bắp rắn chắc

15. Athletic /æθ’letik/: lực lưỡng, khỏe mạnh

16. Well-proportioned /,welprə’pɔ:∫ənd/ : đẹp vừa căn vặn, cân nặng đối

17. Hour-glass figure / ‘aʊə glɑ:s ‘figə/: hình đồng hồ đeo tay cát

18. Flabby /’flæbi/: nhũn nhẽo, chẩy xệ, yếu hèn ớt

II. TỪ VỰNG MIÊU TẢ VỀ HÌNH DÁNG KHUÔN MẶT19. Oblong /’ɒblɒŋ/: thuôn dài

Square /skweər/: mặt vuông chữ Điền

21. Diamond /’daiəmənd/: mặt hình hột xoàn

22. Rectangle /’rektæŋgl/: mặt hình chữ nhật

23. Inverted triangle / invəted ‘traiæηgl/: phương diện hình tam giác ngược

Triangle /ˈtraɪæŋɡl̩/: mặt hình tam giác

Round /raʊnd/: khía cạnh tròn

26. Heart /hɑ:t/: khía cạnh hình trái tim

Long /lɒŋ/: khía cạnh dài

Oval /ˈəʊ.vəl/: phương diện trái xoan

29. Pear /peə/: khía cạnh hình quả lê

Cute /kju:t/: đáng yêu và dễ thương, xinh xắn

31. Handsome /’hænsəm/: đẹp mắt trai (đối với nam), thanh hao tú (so với nữ)

32. Even teeth = regular teeth /’regjulə ti:θ/: răng phần đa nhau, răng phần đông nhỏng hạt bắp

33. Crooked teeth /’krʊkid ti:θ/: hàm răng lệch

34. Rosy cheeks / /’rəʊzi t∫i:k/: má hồng hào

35. High cheekbones /nhị ‘tʃikbəʊn/ : đống má cao

III. TỪ VỰNG VỀ ĐỘ TUỔI, CHIỀU CAOYoung /jʌŋ/: trẻ, trẻ tuổi

Middle-aged /ˌmɪd.l̩ˈeɪdʒd/: trung niên

Old /əʊld/: già

Short /ʃɔːt/: lùn

Medium-height /ˈmiːdi.əm haɪt/: chiều cao trung bình

Tall /tɔːl/: cao

42. Senior citizen /’si:niə ‘sitizn/: tín đồ cao tuổi

43. Old age pensioner / əʊld eidʒ ‘pen∫ənə/: tuổi nghỉ hưu

44. Toddler /’tɒdlə/: trẻ nhỏ sinh hoạt độ tuổi bắt đầu biết đi

45. Baby /’beibi/:em bé xíu, ttốt con

IV. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MÀU SẮC, ĐỘ DÀI, KIỂU DÁNG CỦA TÓCBald head /bəʊld/ = Going bald: hói

Pony tail /ˈpəʊni teɪl/ : tóc cột đuôi ngựa

48. Shaved head /∫eiv hed/: tóc cúp cua

49. Long hair / lɔη heə/: tóc dài

50. Short hair /ʃɔːt heə/: tóc ngắn

51. Grey hair /ɡreɪ heə/:tóc xám

52. Red hair /red heə/: tóc đỏ

53. Crew cut /kru: cʌt/: đầu đinh

54. Dreadlocks /’dredlɒks/: tóc uốn lọn dài

55. Flat- top /’flættɔp/: đầu bằng

56. Undercut /’ʌndəkʌt/: tóc giảm nđính thêm tại đoạn dưới

57. Cropped hair /heə/: tóc giảm ngắn

58. Layered hair /heə/ :tóc tỉa những lớp

59. Bob /bɒb/: tóc nđính thừa vai

60. Permed hair /pɜ:m /heə/ : tóc bay bổng sóng

French blaid /plait, pigtail/: tóc đuôi sam

62. Cornrows/ˈkoɚnˌroʊz/: tóc đầu năm chế tạo thành từng luống nhỏ

63. Bunch /bʌnt∫/: tóc buộc cao

64. Bun /bʌn/: tóc búi cao

65. Frizzy /’frizi/: tóc uốn nắn thành búp

66. Mixed-race /miks reis/: lai

V. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MẮT67. Beady /’bi:di/: đôi mắt tròn và sáng sủa, tinch tường

68. Boss-eyed /’bɒsaid/: mắt chột, đôi mắt lác

69. Bug-eyed /,bʌg’aid/: mắt ốc nhồi ( đôi mắt lồi)

70. Clear /kliə/: đôi mắt khỏe mạnh, tinh tường

71. Close-phối /,kləʊs’set/: mắt ngay sát nhau

72. Cross-eyed /’krɒsaid/: mắt lác, mắt lé

73. Liquid /’likwid/: mắt long lanh, sáng

74. Piggy /’pigi/: đôi mắt ti hí

75. Pop- eyed /’pɒpaid/: đôi mắt tròn xoe ( bởi ngạc nhiên), mắt ốc nhồi

76. Sunken /’sʌηkən/: mắt trũng, đôi mắt sâu

VI. TỪ VỰNG MIÊU TẢ MŨI77. Turned up /tɜ:n ʌp/: mũi cao

78. Straight /streit/: mũi thẳng

79. Snub /snʌb/: mũi hếch

80. Flat /flæt/: mũi tẹt

81. Hooked /’hʊkd/: mũi khoằm, mũi quặp

82. Broad /brɔ:d/: mũi rộng

VII. TỪ VỰNG MIÊU TẢ CÁC ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH KHÁC83. With glasses / wið glɑ:s/: treo kính