Phơi quần áo tiếng anh là gì

Trỡ bao biện xung quanh vấn đề sử dụng dây phơi quần áo đang nhiều lần lời khuyên cơ quan chỉ đạo của chính phủ thông qua cỗ công cụ "right-to-dry" có thể chấp nhận được chúng ta áp dụng dây phơi quần áo.

Bạn đang xem: Phơi quần áo tiếng anh là gì


Controversy surrounding the use of clothes lines has prompted many governments to pass "right-to-dry" laws allowing their use.
Một buổi sáng, trong những khi bọn họ đang ăn điểm trọng tâm, Lisa nhìn ra cửa sổ với thấy fan trơn giềng cạnh nhà đã phơi quần áo bắt đầu giặt hoàn thành.
One morning while they were eating breakfast, Lisa looked out the window and watched her next-door neighbor hanging out her wash.
&, when you had to lớn go look for a child, hang wash on the line, or run down to the grocery store on the corner,
Hai hôm sau, một lô đồ dùng nhưng Cửa Hàng chúng tôi điện thoại tư vấn là “vật giặt ướt” sẽ tiến hành trả lại với Mẹ thường xuyên pkhá khô thứ trên dây phơi quần áo sinh hoạt không tính Sảnh sau.
After a couple of days, a load of what we called “wet wash” would be returned to lớn us, và Mother would hang the items on our clothesline out baông xã to dry.
Một loại giá bán làm cho khô hoặc clothes horse góp tiết kiệm chi phí không gian vào căn hộ chung cư cao cấp, hay có thể rước dây phơi quần áo để tại vào tầng hầm dưới đất trong veo ngày đông.
A drying rack or clotheshorse can help save space in an apartment, or clothes lines can be strung in the basement during the winter.

Xem thêm:


Chúng bao gồm một loạt những cột vô tuyến đường bằng chất liệu thép, được nối cùng nhau sinh sống trên đỉnh với một mạng các Dây sạc cáp, thường sẽ có dạng nlỗi một cái ô hay dây phơi quần áo.
They consist of a series of steel radio masts, linked at the top with a network of cables, often shaped lượt thích an umbrella or clotheslines.
Dưới đất, một phụ nữ đã phơi quần áo trên sảnh thượng nhà bà sát thị thành Kowloon khòm sống lưng xuống vì chưng giờ đồng hồ động cơ máy cất cánh rú gầm trên đầu, như mong xé toang màng nhĩ bà.
On the ground, a woman hanging washing on the roof of her building in nearby Kowloon City cringed, enduring another assault on her eardrums as the plane roared over her head.
Tại Canadomain authority, cơ quan chính phủ làm avtr.siteệc tỉnh Nova Scotia đã thông qua "Đạo luật pháp bãi bỏ avtr.siteệc cấm áp dụng dây phơi quần áo" vào thời điểm tháng 10 năm 2010, khiến cho toàn bộ những hộ mái ấm gia đình vào tỉnh giấc thực hiện dây phơi, bất kỳ quy định giảm bớt gì.
In Canada, the proavtr.sitence of Nova Scotia"s first NDPhường government passed An Act khổng lồ Prsự kiện Prohibitions on the Use of Clotheslines on December 10, 2010 to lớn allow all homeowners in the proavtr.sitence khổng lồ use clotheslines, regardless of restrictive covenants.
When clothes are hung on a laundry line, even though the ambient temperature is below the boiling point of water, water evaporates.
Thời đó, không ít người cũng tin tưởng rằng câu hỏi phơi khăn uống trải giường, áo gối dưới ánh nắng phương diện ttránh cũng nâng cao sức mạnh.