THÀNH PHỐ GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) là thước đo định lượng rộng lớn nhất mang lại tổng vận động kinh tế của thành phố. Cụ thể hơn, đó là tổng vốn tiền tệ hoặc giá bán trị thị trường của toàn bộ hàng hóa và thương mại dịch vụ thành phẩm được cấp dưỡng trong biên thuỳ của một tổ quốc trong một khoảng thời hạn cụ thể. Khi nói tới các tp giàu nhất trên thay giới, quy mô không hẳn lúc như thế nào cũng có nghĩa là giàu có.

Dưới đó là top 10 thành phố giàu nhất gắng giới.


*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*