Tiếng anh chuyên ngành hàng không

Ngành sản phẩm không đòi hỏi rất các kỹ năng, một trong các đó là khả năng tiếp xúc tiếng anh.

Bạn đang xem: Tiếng anh chuyên ngành hàng không

Nội dung bài viết dưới đây 4Life English Center (avtr.site) đang tổng hợp những từ vựng tiếng Anh chăm ngành mặt hàng không (Aviation) cơ bạn dạng nhất sẽ giúp đỡ bạn nâng cao vốn tự vựng tiếp xúc trong công việc!

*
Tiếng Anh chuyên ngành hàng không
1. Tự vựng giờ Anh chuyên ngành hàng không 2. Một trong những thuật ngữ giờ Anh chăm ngành sản phẩm không

1. Từ bỏ vựng giờ Anh chuyên ngành sản phẩm không

1.1.

Xem thêm:

Từ vựng tiếng Anh tại đại lý/phòng vé đồ vật bay

Carrier/ Airline /ker.i.ɚ/ ˈer.laɪn /: hãng sản xuất hàng khôngAviation: Ngành hàng khôngFlight attendant: Tiếp viên hàng khôngAir stewardess /eər ˈstjuːədes/: nữ tiếp viên hàng khôngAir steward /eər ˈstjuː.əd/: nam tiếp viên hàng khôngCopilot: phi công phụFlight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều khiếu nại chuyến bay được phép vận dụng hoặc tiêu giảm áp dụngTerminal/ gate /tɜrmənəl / geɪt/: Cổng, bên ga đi hoặc đến tại sân bayOutbound flight /aʊtˌbaʊnd flaɪt/: Chuyến bay ra quốc tế (chuyến đi)Inbound flight /ɪnˈbaʊnd flaɪt/: Chuyến cất cánh vào (chuyến về)Flight application /flaɪt ˌæpləˈkeɪʃən/: Điều kiện chuyến bay được phép vận dụng hoặc giảm bớt áp dụngArrival/ Destination /əˈraɪ.vəl / dɛstəˈneɪʃən/: Điểm đếnReservation/ Booking /rez.ɚˈveɪ.ʃən/ˈbʊk.ɪŋ/ : Đặt chỗBusiness class /bɪz.nɪs ˌklæs /: Hạng yêu đương giaEconomy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng phổ thôngFare /fer/: giá bán véTax /tæks/: ThuếOne way /ˌwʌnˈweɪ/: Một lượtAdvance purchase /ədˈvæns ˈpɜrʧəs/: Điều kiện thiết lập vé trướcCancel/ cancellation /ˈkæn.səl /kæn.səlˈeɪ.ʃən /: bỏ hành trìnhCancellation condition /kænsəˈleɪʃən kənˈdɪʃən/ : Điều kiện diệt véCapacity limitation /kəˈpæsəti ˌlɪmɪˈteɪʃən/: Giới hạn con số khách (hoặc hành lý) được chuyên chở bên trên 1 chuyến bayGo show /goʊ ʃoʊ/: khách hàng đi vội tại trường bay (không đặt vị trí trước)Change /tʃeɪndʒ/: biến đổi vé (ngày, tiếng bay)Economy class /ɪˈkɑː.nə.mi ˌklæs /: Hạng nhiều (hạng ghế trên máy bay)Circle trip /sɜrkəl trɪp /: hành trình vòng kín đáo (khứ hồi)Re-validation /rɪ – ˌvæləˈdeɪʃən/: Gia hạn hiệu lực thực thi hiện hành véBooking class /ˈbʊkɪŋ klæs/: Hạng đặt chỗDeparture/ Origin /dɪˈpɑrʧər / ˈɔrəʤən /: Điểm khởi hànhShoulder/ Mid season /ˈʃoʊldər / mɪd ˈsizən/ : Mùa giữa cao điểm và rẻ điểmDouble open jaw /ˈdʌbəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình dài vòng mở képFare component /fɛr kəmˈpoʊnənt/: Đoạn tính giá Fee PhíFuel surcharge /ˈfjuəl ˈsɜrˌʧɑrʤ/: Phụ giá thành nhiên liệu (xăng dầu)High season/ Peak season /haɪ ˈsizən / pik ˈsizən/ : Mùa cao điểmJourney/ Itinerary /ˈʤɜrni / aɪˈtɪnəˌrɛri / : Hành trìnhTicket endorsement /tɪkət ɛnˈdɔrsmənt/: Điều kiện ủy quyền véMileage /maɪ.lɪdʒ/ : Dặm baySurcharge /ˈsɝː.tʃɑːrdʒ/: mức giá phụ thuMileage upgrade /maɪləʤ əpˈgreɪd/ : nâng cấp số dặm cất cánh đã điTicket re-issuance/ Exchange /tɪkət re-issuance / ɪksˈʧeɪnʤ/: Đổi véOne way fare /wʌn weɪ fɛr/: giá vé 1 chiềuOut of sequence reissue /aʊt ʌv ˈsikwəns riˈɪʃu/: Xuất thay đổi vé sai trình tự khoảng bayPassenger (PAX) /ˈpæs.ən.dʒɚ/: Hành kháchPenalty /ˈpen.əl.ti /: Điều khiếu nại phạtPromotional fare/ special fare /prəˈmoʊʃənəl fɛr / ˈspɛʃəl fɛr/: giá bán vé khuyến mạiRe-book/ re-booking: Đặt lại véNo show /ˌnoʊˈʃoʊ/: vứt chỗ (khách quăng quật chỗ không báo trước đến hãng HK)Reroute/ rerouting /riˈrut / riˈrutɪŋ/: đổi khác hành trìnhVoid /vɔɪd /: bỏ vé (làm mất hiệu lực thực thi vé và quý giá vé)Restriction /rɪˈstrɪk.ʃən/: Điều kiện hạn chế của giá bán véRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr/ : giá bán vé khứ hồiSingle mở cửa jaw /sɪŋgəl ˈoʊpən ʤɔ/: hành trình vòng mở đơnRound trip fare/ Return fare /raʊnd trɪp fɛr/ rɪˈtɜrn fɛr / : giá vé khứ hồiRefund /riː.fʌnd/ : hoàn vé

1.2. Từ vựng giờ Anh tại quầy có tác dụng thủ tục

Flight:Chuyến bayFlight coupon /flaɪt ˈkuˌpɔn/: Tờ vé máy cất cánh (thể hiện thông tin số vé, tên khách, khoảng bay, giá vé và thuế)Depart: Khởi hàngInformation desk: Quầy thông tinEmbassy statement /ɛmbəsi ˈsteɪtmənt/: Công văn của Đại sứ quánBaggage:Hành lýLuggage: Hành lýCode /koʊd/: mã (đặt chỗ)Luggage: Hành lýCheck-in /tʃek.ɪn/: có tác dụng thủ tụcScale: Tỷ lệProcedure /prəˈsiː.dʒɚ/: Thủ tụcCheck in: nhận phòngOverweight: thừa cânTransfer/ Intermediate point /trænsfər / ˌɪntərˈmidiɪt pɔɪnt/: Điểm trung chuyểnHelp-desk: Trợ giúpPass: thừa quaStopover /stɑːpˌoʊ.vɚ/: Điểm dừng trong hành trình dài (điểm trung chuyển) trên 24 tiếng)Depart: Khởi hàngValidity /vəˈlɪd.ə.t̬i/: hiệu lực của véCounter: Quầy thanh toánVisa: Thị thựcPassport: Hộ chiếu
*
Từ vựng giờ Anh siêng ngành hàng không tại quầy làm thủ tục

1.3. Từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh trên quầy bình chọn an ninh

Safety regulation /seɪfti ˌrɛgjəˈleɪʃən/: pháp luật về an toànLuggage/ Baggage /lʌgəʤ/ˈbægəʤ/: Hành lýAccompanied infant /əˈkʌmpənid ˈɪnfənt/ : trẻ con sơ sinh đi cùngAccompanied children /əˈkʌmpənid ˈʧɪldrən/: trẻ em đi cùng

1.4. Từ bỏ vựng tiếng Anh khi trên thiết bị bay

Window seat: số chỗ ngồi cạnh cửa ngõ sổVegetarian meal /ˌvɛʤəˈtɛriən mil/: Ăn chayWindow seat /ˈwɪn.doʊ ˌsiːt/: số chỗ ngồi gần cửa sổAisle seat /aɪl sit/: số ghế gần lối điArmrest: khu vực gác tayAisle: Lối đi giữa những dãy ghếAlternative /ɑːlˈtɝː.nə.t̬ɪv/: chũm thếDiscount /dɪs.kaʊnt/: giảm giáAisle seat: số ghế cạnh lối điDiet meal /daɪət mil/: Ăn kiêngAir sickness bag: Túi nônRemain seated: Ngồi lặng trên ghế

2. Một số trong những thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành sản phẩm không

2.1 Thuật ngữ tiếng Anh tại khu vực sân bay

A departure lounge = The part of an airport where you wait until you get on the plane: Là một khu vực tại sân bay nơi chúng ta chờ bỏ trên máy bayA runway = The part of an airport, lượt thích a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một khoanh vùng của sảnh bay, y hệt như một nhỏ đường, mà máy bay sử dụng để đáp xuống hoặc đựng cánh ra khỏi sân bayA duty-free cửa hàng = A siêu thị in an airport where you don’t have to pay taxes on the goods you buy: Là siêu thị tại sân bay nơi bạn không phải trả thuế về món hàng chúng ta muaA control tower = The building in an airport which tells planes when it is safe for them to lớn take off and land: Là toà nhà tại sân bay mà thông báo cho máy bay thời điểm an ninh để họ đựng cánh và hạ cánhA gate = The place in the airport where you go khổng lồ get onto your flight: Là nơi tại sân bay mà chúng ta đi đến bỏ lên máy bay

2.2 Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh những vật trên vật dụng bay

A cockpit = The place where the pilots sit khổng lồ control the plane: vị trí mà các phi công ngồi để tinh chỉnh và điều khiển máy bayA runway = The part of an airport, lượt thích a road, which planes use when arriving or departing from an airport: Là một quanh vùng của sân bay, y hệt như một nhỏ đường, mà máy bay sử dụng để đáp xuống hoặc đựng cánh rời ra khỏi sân bayA tray-table = A small table that is stored in the back of the seat in front of you on a plane: là một bàn nhỏ tuổi mà được lưu trữ bên sau của cái ghế mặt trước bạn trong lắp thêm bayA galley = The area on a plane where the cabin crew prepare meals & store duty-free goods etc.: Là khu vực trong máy bay mà team tiếp viên chuẩn bị thức ăn và giữ trữ những hàng không thuế…A trolley = Small bags or suitcase which passengers carry with them onto the plane: Những túi xách hoặc va li nhỏ tuổi mà sản phẩm khách có với bọn họ lên sản phẩm bayA seatbelt = A safety feature on planes lớn secure passengers in their seats: là 1 thiết bị an ninh trên máy cất cánh để buộc mặt hàng khách vào chỗ ngồi của họAn overhead locker = A storage area above passengers’ heads in a plane: Là quanh vùng kho bên trên đầu hành khách trong máy bayAn oxygen mask = A piece of safety equipment which passengers put over their nose và mouth lớn help them breath if there is an emergency on a plane: là một thiết bị bình an mà sản phẩm khách đặt trên mũi và miệng sẽ giúp đỡ họ thở nếu gồm sự cố xẩy ra trên sản phẩm công nghệ bayChecked baggage/luggage (uncountable) = Large suitcases or bags which passengers don’t carry with them onto the plane but which are put in the hold (the storage area of a plane): Là những tư trang hoặc túi đeo mà hành khách không sở hữu với họ lên máy bay nhưng được cất giữ tại khu vực kho trên sản phẩm bay

2.3. Thuật ngữ giờ đồng hồ Anh các quá trình hàng không

A baggage handler = A person who is responsible for your luggage, after you check-in, và takes it to the plane: Là người phụ trách về hành lý của bạn, sau khi bạn làm thủ tục, với vận chuyển chúng vào máy bayThe cabin crew = The people who look after passengers during a flight: Là đầy đủ người ship hàng khách trong suốt chuyến bayA customs officer = A person who checks you are not trying lớn bring illegal food, drugs, guns or other items into a country: Là fan kiểm tra rằng bạn không mang những thức ăn chưa hợp lệ, ma tuý, súng hoặc phần lớn thứ khác vào một đất nướcA pilot = A person who flies a plane: Là người điều khiển máy bayAn immigration officer = A person who checks your visa và passport when you go into a country: Là người kiểm tra giấy thông hành cùng hộ chiếu của chúng ta khi bạn vào một nước làm sao đó
*
Thuật ngữ tiếng Anh các công việc hàng không

4Life English Center (avtr.site) hy vọng với 105+ từ bỏ vựng giờ đồng hồ Anh siêng ngành mặt hàng không bên trên đây sẽ giúp cho bạn nâng cấp vốn trường đoản cú vựng trong tiếp xúc và lạc quan trong công việc.