CHÂN DUNG 18 ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XIII

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, trên phiên Bế mạc Đại hội XII, bạn hữu Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII đã báo cáo kết quả thai cử nhân sự Bộ chủ yếu trị, Tổng bí thư, Ban bí thư, Ủy ban khám nghiệm Trung ương, công ty nhiệm Ủy ban khám nghiệm Trung ương.


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành trung ương Đảng cùng sản việt nam khóa XIII.

Bạn đang xem: Chân dung 18 ủy viên bộ chính trị khóa xiii

I - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã thai 18 bằng hữu Ủy viên Bộ thiết yếu trị Ban Chấp hành tw khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, chủ tịch nước cộng hòa làng hội nhà nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng chủ yếu phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng phòng ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí vương vãi Đình Huệ, túng bấn thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, trưởng phòng ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Văn Thưởng, trưởng phòng ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng thiết yếu phủ, bộ trưởng Bộ ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí đánh Lâm, bộ trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trạc, trưởng phòng ban Nội thiết yếu Trung ương

11. Đồng chí è Cẩm Tú, chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Văn Giang, Tổng tham vấn trưởng Quân đội quần chúng. # Việt Nam, sản phẩm trưởng bộ Quốc phòng.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án nhân dân buổi tối cao

14. Đồng chí è cổ Thanh Mẫn, quản trị Uỷ ban trung ương Mặt trận việt nam Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc học viện chuyên nghành Chính trị tổ quốc Hồ Chí Minh, chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, nhà nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí trần Tuấn Anh, bộ trưởng liên nghành Bộ Công Thương, kiêm Phó Trưởng Ban tài chính Trung ương

18. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII vẫn bầu bạn bè Nguyễn Phú Trọng, Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII, quản trị nước cùng hòa buôn bản hội nhà nghĩa nước ta giữ chức Tổng túng thiếu thư Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII.

III- Ban túng bấn thư trung ương khóa XIII gồm một số bạn bè Ủy viên Bộ bao gồm trị được Bộ chính trị phân công tham gia Ban túng thư với 5 đồng chí được bầu tại họp báo hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minh Hưng, Chánh Văn phòng trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục chủ yếu trị Quân đội nhân dân Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó nhà nhiệm thường trực Ủy ban khám nghiệm Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra bao gồm phủ

IV- Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII, gồm 19 đồng chí:

1. Đồng chí trằn Cẩm Tú, Ủy viên Bộ thiết yếu trị khóa XIII, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

2. Đồng chí hồ Minh Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phú Cường, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư cam kết Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

5. Đồng chí è Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XII

9. Đồng chí Vũ khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh văn phòng và công sở Ban tổ chức triển khai Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII, Phó túng thiếu thư tỉnh giấc ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

16. Đồng chí nai lưng Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, bí thư tỉnh giấc ủy, trưởng phi hành đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Vĩnh Long

17. Đồng chí trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành tw Đảng khóa XIII, Phó nhà nhiệm Uỷ ban Kiểm tra trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khoá XII

V - Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XIII vẫn bầu bằng hữu Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ chủ yếu trị khóa XIII, túng thư tw Đảng khóa XII, công ty nhiệm Ủy ban Kiểm tra trung ương khóa XII duy trì chức nhà nhiệm Ủy ban Kiểm tra tw khóa XIII.